Egri vár

Egri Vár

Az Egri Vár ma védett műemlék, múzeumként működik. Állandó kiállításai bemutatják a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a középkori büntetési módokat. A hősöknek egy különterem állít emléket, a kőtárban megtekinthetők az elpusztult katedrálisok maradványai. Az Egri várhoz fűződő leghíresebb történelmi esemény az 1552-es török ostrom, mikor a várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaverték az Oszmán birodalom túlerőben lévő seregét.Mire az oszmánok elvonultak a vár alól, a falak többsége súlyosan károsodott. A több évtizedig tartó újjáépítés közben a várat jelentősen korszerűsítették, a helyőrség létszámát hétezer főre emelték.

Az Egri Vár ma Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságának számít, mely gyakran különböző kulturális rendezvényeknek és ünnepeknek is helyet biztosít.

Ez Egri vár legendás múltja

Az Egri vár a hevesi megyeszékhely nagy történelmi múltra visszatekintő történelműnket meghatározó építménye. A hozzá fűződő 1552-es ostrom, és ennek regénybe foglalása tette világhírűvé és időtlenné, mikor is várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt az Oszmán Birodalom túlerőben lévő hadát hősies - sőt túlzás nélkül legendás legendás - küzdelem árán megfutamították.

 

A vár és a környező terület az egyik első vármegyénk volt, melyet még Szent István királyunk alapított. Az Árpád-házi uralkodók idejében az egri püspök felsőtárkányi Várhegyre építtetett menedékvárát, mely valóságos erődítmény volt, a tatárjáráskor elpusztult. Az országos újjáépítés idején kezdtek építkezni a jelenlegi egri Várhegyen, az egri püspök parancsára erős kőfalakkal vették körbe a hegyet. A 14. századi krónikákban Szent János evangélista váraként említik.

 

huszita harcok idején az Al-Magyar domb felőli oldalon nagyméretű külsővárral bővítették az erősséget, ez jelentette a védelmi rendszer első vonalát. Dobó István már említett győztes csatája után még inkább megerősítették a várat, tartva az újbóli török támadástól, ami hamarosan be is következett. Ennek ellenére Mohamed szultán csapatai 1596-ban rövid csata után elfoglalták a várat, miután majd száz esztendőnek kellett eltelnie, hogy 1687-ben újra felszabaduljon a török uralma alól.

 

Ezek után még a kuruc szabadságharc idején játszott jelentősebb szerepet történelmünkben, de ekkor már csak a belső vár állott. A vár ezek után lassan enyészetnek indult, a városban megszaporodó építkezésekhez lassan elhordták köveit.

 

Az Egri vár rekonstruálása és a vár jelene

 

Az Egri vár rekonstruálására csak az 1960-as években került sor, amikor országszerte  régészeti kutatások, munkálatok indultak, hazánk történetének, múltjának kutatása előtérbe került. Ma az Egri vár Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága, a benne működő Dobó István Vármúzeum, ahol nem csak a vár történetével ismerkedhetünk meg, de itt található az Egri Képtár is. Panoptikum, éremverde, magán- és időszaki kiállítások teszik szemléletesebbé és izgalmasabbá múltunk megismerését és megértését.

 

Az Egri vár különböző kulturális rendezvényeknek és ünnepeknek is rendkívüli, hangulatos helyet biztosít. Ilyenek például az országos szinten is ismert Egri Vár NapjaTörténelmi Vígasságok és Egri Csillagok eseménysorozatok, melyeket évről évre egyre nagyobb érdeklődés kísér mind az egri lakosok, mind a turisták részéről.

Megjegyzés hozzáfűzése